HARMONOGRAM REALIZACJI PROJEKTU

 • Dnia 23 grudnia 2019 roku Zarząd Przedsiębiorstwa podpisał umowę z NFOŚiGW o dofinansowanie projektu pod nazwą  „Modernizacja istniejącej ciepłowni poprzez budowę układu wysokosprawnej kogeneracji z wykorzystaniem OZE (biomasa)”w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Działanie 1.6.1 , działanie  1.6. Promowanie wykorzystywania kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe.  
   
 
 • 11 marca 2020 roku ogłoszono pierwszy  przetarg na  wykonanie zadania pn.:  „Zaprojektowanie i wykonanie modernizacji istniejącej Ciepłowni Miejskiej poprzez budowę układu wysokosprawnej kogeneracji z wykorzystaniem OZE (biomasa)”;
 • 11 maja 2020 roku  nastąpiło otwarcie ofert ; (przetarg został unieważniony)
 • 12 czerwca 2020  roku  ogłoszono drugi przetarg na wyłonienie wykonawcy ;
 • 15 lipca 2020 roku  nastąpiło otwarcie ofert ,
w przetargu wpłynęły dwie oferty:
 • Konsorcjum VAS Energy Systems International GmbH(Lider) oraz Zakłady Remontowe Energetyki ELKO Sp.zo.o. (Partner/Konsorcjant).
 • Energika Małgorzata Szamałek, Zbigniew Szamałek
   
 • 23 listopada 2020 roku Prezes Zarządu  PEC Sp.zo.o. Wyszków podpisał umowę z Wykonawcą zadania pod nazwą „Modernizacja istniejącej ciepłowni poprzez budowę układu wysokosprawnej kogeneracji z wykorzystaniem OZE (biomasa)”
 • Planowany termin zakończenia budowy to wrzesień 2022 roku.

 


 
 • 11 grudnia 2020 roku miało miejsce uroczyste podpisanie umowy na dofinansowanie budowy instalacji produkującej ciepło i energię elektryczną, opalanej biomasą.

  Umowę na udzielenie pożyczki w wysokości  35 mln zł podpisali prezes PEC Ireneusz Mroczek oraz wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Arkadiusz Michalski w obecności posła Henryka Kowalczyka oraz burmistrza Grzegorza Nowosielskiego.