Wróć do listy

CIEPŁO PRZEZ CAŁY ROK

Każdy dostawca systemowego ciepła jest w stanie dostarczyć tyle ciepła do budynku, ile potrzebują odbiorcy, bez względu na to, czy jest to zima, jesień czy wiosna. Należy pamiętać, że z uwagi na bardzo niskie tempertaury, nasilenie ogrzewania zimą jest większe, jednak po jej zakończeniu nie rezygnuje się z ogrzewania budynków. Wówczas określana jest najniższa temepratura, przy której zostanie załączone automatyczne dostarczanie ciepła do budynków. Jeśli temperatura zewnętrzna spadnie poniżej 12°C, wtedy uruchamia się mechanizm ogrzewania.

Za regulowanie dostawy ciepła w zależności od temperatury zewnętrznej odpowiada tak zwana automatyka pogodowa, na którą składa się zespół specjalistycznych urządzeń, które monitorują warunki pogodowe i uruchamiają lub zatrzymują dostawę ciepła.