Wróć do listy

Informacje dotyczące mocy zamówionej.

 Co to jest zamówiona moc cieplna?

Zamówiona moc cieplna to ustalona przez odbiorcę największa moc cieplna, jaka w ciągu roku występuje w danym obiekcie przy temperaturze zewnętrznej obliczeniowej tj. dla Wyszkowa -20 oC, która zgodnie z warunkami technicznymi oraz wymaganiami technologicznymi dla tego obiektu jest niezbędna do zapewnienia:
  1. pokrycia strat w celu utrzymania normatywnej temperatury i wymiany powietrza w pomieszczeniach, tj. +20 oC.
  2. utrzymania normatywnej temperatury ciepłej wody w punktach czerpalnych, tj. +55 oC
  3. prawidłowej pracy innych urządzeń lub instalacji.
Warto zwrócić uwagę, że moc zamawia się na warunki obliczeniowe i łagodna lub sroga zima nie ma wpływu na wielkość zamówionej mocy. W zależności od temperatury na zewnątrz PEC dostarcza nośnik ciepła o parametrach zgodnych z tabelą regulacyjną, tj. zwiększa lub zmniejsza temperaturę nośnika.

Dlaczego każdy odbiorca musi zamawiać odpowiednią moc cieplną?
Jakie są konsekwencje zbyt małej mocy zamówionej?
Konieczność zamawiania mocy cieplnej przez każdego odbiorcę wynika z przepisów ustawy Prawo Energetyczne i rozporządzeń wydanych na jej podstawie. Ważnym elementem jest określenie prawidłowej wielkości mocy zamówionej, gdyż konsekwencją zbyt małej mocy może być niedogrzanie pomieszczeń w budynku, a także brak odpowiednich parametrów ciepłej wody użytkowej. W przypadku przekroczenia zamówionej mocy cieplnej przez odbiorcę, niezgodnie z warunkami umowy sprzedaży ciepła odbiorca zostanie obciążony podwojonymi opłatami za pobraną moc cieplną i zużycie ciepła. Opłaty oblicza się dla każdego miesiąca, w którym nastąpił pobór ciepła niezgodnie z umową.