Wróć do listy

Jak ciepło trafia do mieszkania?

Jak ogrzewamy ciepłą wodę?

Wbrew potocznym stwierdzeniom i opiniom większości mieszkańców budynków ogrzewanych przez PEC ciepła woda, która wypływa z kranów , nie jest wodą bezpośrednio przesyłaną z ciepłowni.
Ciepła woda wypływająca z zaworów czerpalnych (kranów), jest wodą wodociągową. Jest ona wcześniej, w wymienniku ciepła ogrzewana przez gorącą wodę z PEC. Nie występuje tu zmieszanie obu wód, a jedynie kontakt (przepływ) po dwóch stronach oddzielającej je przegrody, zależnej od konstrukcji wymiennika. Zachodzi wtedy zjawisko zwane wymianą ciepła. Gorąca woda z PEC oddaje ciepło zimnej wodzie wodociągowej, a sama w tym czasie ulega ochłodzeniu. Zasadę działania wyjaśnia poniższy rysunek
 

 

Jak ogrzewamy mieszkania?

Podobnie jak w przypadku podgrzewu ciepłej wody gorąca woda z PEC oddaje ciepło chłodnej wodzie powrotnej z instalacji wewnętrznej Co, a sama w tym czasie ulega ochłodzeniu. Zasadę działania wyjaśnia poniższy rysunek.