O FIRMIE

Podstawową działalnością PEC Sp. z o.o. w zakresie posiadanych koncesji jest wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja i sprzedaż ciepła na potrzeby Odbiorców w zakresie centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej.

Początki działalności Ciepłowni  na terenie Wyszkowa sięgają lat 70- tych.

Budowa i oddanie do eksploatacji pierwszego kotła odbyło się w styczniu 1976 roku natomiast  budowa drugiego kotła została ukończona w październiku 1977 roku.

Do lat 90-tych Ciepłownia funkcjonowala jako część  Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Ostrołęce.   

Przedsiębiorstwo w obecnym kształcie zostało utworzone  na mocy Uchwały Rady Gminy Wyszków z dnia 30 listopada 1993 r. nr XXXVII/67/93, z uwzględnieniem prawomocnej i
ostatecznej Decyzji Wojewody Ostrołęckiego z dnia 15 listopada 1993 r.  w sprawie przekazania nieodpłatnie na własność Gminy Wyszków mienia Zakładu Energetyki Cieplnej w Wyszkowie wyodrębnionego z Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Ostrołęce.

Spółka PEC rozpoczęła działalność gospodarczą samodzielnie i w formie przewidzianej dla spółek prawa handlowego z dniem 01 stycznia 1994 r. Jest jednoosobową Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, w której wszystkie udziały posiada Gmina Wyszków.  
 
Przedsiębiorstwo prowadzi koncesjonowaną działalność gospodarczą w zakresie  wytwarzania, przesyłu, dystrybucji i sprzedaży ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania, ciepła technologicznego oraz ciepłej wody użytkowej dla Odbiorców  Wyszkowa.
 
Sprzedaż wyprodukowanego ciepła odbywa się za pośrednictwem sieci ciepłowniczej o długości 27 kilometrów oraz 259 węzłów ciepłowniczych, dostarczane jest ono za pomocą dwóch magistrali : „Miasto” i „Przemysł”.

Aktualna moc cieplna zainstalowana elektrociepłowni wynosi 62,5 MWt, ciepło wytwarzane jest w  dwóch kotłach wodnych typu WR-25 mających moc po 29 MW każdy.

Przedsiębiorstwo posiada również zespół kogeneracyjny  o mocy elektrycznej 1,52 MWe  z odzyskiem ciepła o  mocy nominalnej 4,5 MWt .